Социална дейност – Сдружение ОЕГО

В Холистичен център Здраве и Хармония се провеждат и организират социални дейности на Сдружение Осъзнато Единно Гражданско Общество.

Цели на Сдружението:

1.Изграждането на Осъзнато Единно Гражданско общество.
На личности и общество с отговорно, истинно и устойчиво отношение към самите себе си, към всички сфери на живота и природата.
2. Да създадем благоприятна и плодородна среда за развитие на личността и обществото.
3. Да разработваме, въвеждаме и популяризираме програми от естествени, природосъобразни мерки на превенция за добро здраве, сигурност, духовно развитие, физическо възпитание, спорт и благоденствие.
4. Провеждане на научни изследвания, разработване и внедряване на иновативни възпитателни, образователни и развлекателни методи и дейности за деца, младежи и възрастни по собствена инициатива и в сътрудничество на национално и международно ниво.
5. Насърчаване на физическото, умственото и духовно развитие на деца, младежи и възрастни чрез култура, занаят и творчество. Художествена литература, музика, танци, калиграфия, наука, история, философия, религия, както и фехтовка и бойни изкуства като раздел от образователните дисциплини. Обучение и консултиране на деца, родители, училища и други частни и държавни организации, работещи в сферите на образованието, възпитанието и културата.
6. Подкрепа и интегриране на деца, юноши и млади хора с поведенчески проблеми.
8. Работа и помощ за развитие на хора с увреждания и в неравностойно положение.
9. Извършване на всякакви дейност свързани с опазване на околната среда и природата.
10. Благотворителна дейност.

Сдружението работи по основна инициатива „За Ангелите Ни“.

Сдружението набира членове, доброволци и благодетели.

Свържете се с нас и разберете как заедно можем
да бъдем полезни за децата ни, за себе си и за обществото.
Чрез Вашата подкрепа сме в състояние да реализираме
възможно най-бързо поставените цели и да ги
осигурим в дългосрочен план.
Ние приемаме помоща Ви с отговорност и благодарност.
Заедно ще успеем да сътворим много добрини!

Дарителска сметка
BG70FINV91501016734824,
FINVBGSF
Първа инвестиционна

Сдружение Осъзнато Единно Гражданско Общество