БлагоТворница за деца работа в три направления:

Здраве – естествени движения, системата Мир Ахар, хранене, танци, упражнения за здрави очички, столчета за изправени гръбчета.

Сигурност – самозащита, самоотбрана, естествени движения, принципи за безопасност.

Личностно развитие – творчество, рисуване, музика, театър, чужд език, природните закони, четерите елемента, цветовете, добродетели, приказен свят.

 

Холистичен център “Здраве и Хармония” организира образователни и практически занимания с деца.

Системата на работа е по педагогическа, психофизиологична програма и представлява вече доказали своето благотворно въздействие методи, правила и техники, които по един цялостен и напълно естествен начин могат да развиват и образоват детския организъм!

Подобрява се възприемането и обмяната на информация със заобикалящия ни свят, което повишава жизнеността и отваря нови хоризонти пред умственото и духовното съзряване на децата ни.

Работим с естествени материали, помощни средства за самозащита, естествени движения, разговори, игри, приказки с поуки, танц, спорт, работилници, откриване на таланти, индивидуален подход.

Процесът е цялостен и достъпен, децата се развиват и образоват, за да станат разумни хора.

Това е единствено по рода си и по никакъв  начин не се обвързва със занималнята в училищата. Тук децата имат възможност да комуникират свободно, да изследват интересите си, да откриват нови черти от себе си и да анализират какво и защо предпочитат.  Организираните мероприятия и дейности от всякакво естество, значително подобряват социалните умения и помагат на детето да навлезе в обществения свят и преди всичко да се концентрира върху своите интуитивни избори и разбирания за естеството и природата на нещата.

Месечна карта за дете 33 лв.